ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

Jelen tájékoztató célja, hogy a IMHOTEP MEDICAL & HEALT CENTER KFT weboldalainak

 

(https://www.imhotepmedical.hu / és https://www.pcrtesztbudapest.hu)

 

a   továbbiakban:   „Weboldal”)   felhasználói   (a   továbbiakban:   „Felhasználó(k)”)   és szolgáltatásainak    igénybevevői    (a    továbbiakban:    „Páciens(ek)”;    a    továbbiakban Felhasználók  és  Páciensek  együttesen:  „Érintett(ek)”)  a  Weboldal  használata  és  az IMHOTEP MEDICAL & HEALT CENTER KFT szolgáltatásainak nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjanak.

 

A  Weboldal  látogatásához  személyes adatok megadása  nem  szükséges,  azonban a Weboldal egyes  szolgáltatási  kizárólag  a  Felhasználó  személyes  adatainak  megadását  követően  vehetők igénybe.  Tájékoztatjuk,  hogy  az  Ön  által  megadott  személyes  adatokat  az  IMHOTEP MEDICAL & HEALT CENTER KFT (székhely: 1134. Budapest Lőportár utca 14. 1. emelet  2.;  cjsz.:  01  09;  adószám:  2  41;  képviselője:  Sztefanov  Ádám,  ügyvezető;  adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: (adam.sztefanov@imhotepmedical.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”) bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

 1. Egészségügyi szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó adatkezelések

 

Adatkezelőnek, mint egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak az egészségügyről szóló 1997. évi törvény 136. §-nak megfelelően adatkezelési kötelezettsége van. A Páciens egészségügyi adatain kívül megőrzésre kerülnek az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről  szóló  1997.  évi  XLVII.  törvény  („Eüatv.”)  3/B.  §  bekezdésében  meghatározott személyazonosító adatai is. Tekintettel a tényre, hogy a Szolgáltatások kizárólag önkéntes alapon, a Páciens (kiskorú esetén a szülő) kérésére vehetők igénybe. A kezelt adatok köre: személyazonosító adatok (név, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási cím, telefonszám, e-mail   cím;   TAJ   szám),   egészségügyi   adatok.   Adatkezelés   célja:   Szolgáltatások   nyújtása, kapcsolattartás.  Adatkezelés  jogalapja:  IMHOTEP  MEDICAL  &  HEALT  CENTER KFT jogszabályi kötelezettsége. Adatkezelés időtartama: mindenkori jogszabályoknak megfelelően (pl. Eüatv.) – az egészségügyi dokumentációt 30 évig,

 

 1. Online időpontfoglalás és szolgáltatás vásárlás

 

a  felvételekről  készített  leleteket  30  évig,  A  Felhasználóknak  lehetőségük  van  a  Weboldal használata során online időpontot foglalni és a szolgáltatások ellenértékét online kifizetni.

 

 1. Számla kiállításához kapcsolódó adatkezelések

 

Adatkezelő a szolgáltatások nyújtása során a Szolgáltatások ellenértékéről számlát állít ki a Páciens vagy az általa megnevezett harmadik fél részére. A kezelt adatok köre: Páciens neve, címe; bizonyos esetekben: egészségpénztári tagi azonosító szám/kártya szám, cégnév, cég székhelyének címe, adószám. Adatkezelés célja: szolgáltatásról számla kiállítása. Adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettségek – többek között a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek – teljesítése. Adatkezelés időtartama: törvényi kötelezettségnek megfelelően a számla kiállításától számított 8 évig.

Leletközléssel kapcsolatos adatkezelések

Labor leleteket a Páciens által megadott e-mail címre jelszóval védett fájlként csatolva küldjük ki. A kezelt adatok köre: név, születési idő, TAJ szám, e-mail cím, telefonszám. Adatkezelés célja: azonosítás, leletek biztonságos kiküldésének lehetővé tétele. Adatkezelés időtartama: mintavételtől a leletek kiküldéséig, illetve a törvényben meghatározott időtartamig. Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.

 1. Marketing kommunikációs célú adatkezelés (Hírlevél)

 

A  Felhasználóknak lehetőségük van a Weboldal használata során az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail  címre  tájékoztató és  kifejezetten marketing  célú  tartalmak kerüljenek  továbbításra. A hírlevélről a Felhasználó bármikor leiratkozhat. A kezelt adatok köre: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím Az adatkezelés célja: az Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása,

 

tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról elektronikus hírlevél útján. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása Az adatkezelés ideje: a hírlevélről való leiratkozásig, de legkésőbb az adatok megadásától számított 10 év.

 1. Kapcsolatfelvétel

 

Amennyiben  kérdése  van  vagy  szeretne  bővebb  információt  megtudni  az  Adatkezelőről,  vagy  az Adatkezelő termékeiről és szolgáltatásairól, e-mailben vagy telefonon módosítani szeretné telefonon vagy személyesen  lefoglalt  időpontját;  telefonon  keresztül  időpontot  szeretne  foglalni;  úgy  lehetősége  van felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

A kezelt adatok köre: – név; e-mail cím és/vagy telefonszám; – időpontfoglalás esetén: név; e-mail cím és/vagy  telefonszám,  panaszok  és  egyéb  szükséges  egészségügyi  adatok  –  kapcsolatfelvétel  során megadott további személyes adatok.

Az adatkezelés célja: a Felhasználó kérdéseinek megválaszolása, kért információk közlése, időpontfoglalás. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek, időpontfoglalás/módosítás esetén: Felek között létrejött szerződés. Az adatkezelés ideje: a megkereséstől számított 5 évig tároljuk.

 1. Weboldal működésével kapcsolatos adatkezelések

 

 • Weboldal látogatói adatok – server-log-file-ok

 

A Weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre, a Weboldal elleni támadások felismerése, megakadályozása és vizsgálata) illetve  statisztikai  célokra kerül  tárolásra.  Ennek  érdekében  a  Weboldal  internet  szolgáltatója automatikusan rögzíti és elmenti az úgy nevezett Server-Log-File-ok információit, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít részünkre. Ez érinti az Ön IP-címét, az Ön böngészőjét és nyelvi beállításait, valamint az Ön operációs rendszerét, az Ön internet szolgáltatóját, a dátum/idő beállításokat, valamint az aktuális és utoljára meglátogatott honlapok URL-címét. Az így nyert adatsorokat   személyes   azonosításra   alkalmas,   más   forrásból   származó   információkkal   az Adatkezelő nem kapcsolja össze. Abban az esetben, ha tudomást szerzünk a Weboldal jogellenes használatával  kapcsolatos  konkrét  gyanúról,  fenntartjuk  ezeknek  az  adatoknak  az  utólagos kiértékelésére vonatkozó jogot.

Az adatkezelés ideje: 1 nap. Ezen túl az adatok csak akkor kerülnek tárolásra, ha az szükséges a Weboldal elleni észlelt támadások vizsgálatához. Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke (a fent felsorolt célok elérése).

 • Sütik kezelése a Weboldalon

 

A Weboldal megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

 

Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a Weboldal az oldalaira látogató Felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a Weboldal bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra. Milyen fajtájú sütiket használunk? Amikor meglátogatja a Weboldalt, a következő fajtájú cookie-k kerülnek felhasználásra:

 1. Session (Munkamenet) cookie:

 

Ez a cookie kizárólag az Ön látogatásának időtartamára jön létre, és a látogatás után automatikusan törlődik. Célja, hogy a weboldalunk felhasználóbarátabb és biztonságosabb legyen. Ez elsősorban ún. munkamenetekhez használt azonosítókon alapuló saját cookie, amely élettartama legkésőbb a munkamenet lezárásakor lejár (átmeneti, néhány óra élettartamú). A felhasználói adatbeviteleket követi nyomon, például online nyomtatványok kitöltése, vagy virtuális kosárral való vásárlás során. Erre a cookie-ra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van, és a cookie a felhasználó tevékenységéhez (mint például nyomtatvány kitöltése vagy gomb megnyomása) kötődik. Érvényessége: a munkamenet lezárultáig.

 

 1. Külső cookie

 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek  a  berendezésére,  amely  a  tartalmak  közösségi  oldalakon  való  megosztását  vagy  a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

 

Google Analytics:

weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső  szerverek  segítik  (www.google.com/analytics/).  A  Google  által  használt  külső  süti  általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

 

A honlapon az alábbi sütik találhatóak: Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekében áll a weboldal működésének, a böngészési a felhasználók böngészési élményének javítása.

 

Adatkezeléssel érintettek köre: weboldal felhasználói, weboldalon böngésző személyek. Külsős szolgáltató  neve  Süti  neve  Célja  /  Funkciója  Süti  élettartama,  érvényessége  Süti  által hozzáférhető  és  kezelt  adatok  Google  LLC.  GA  weboldal  analitika  törlésig  böngészési adatok, felhasználó IP címe.

Kezelt adatok köre: böngészési adatok, felhasználó IP címe. A sütik karbantartása Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartása és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket.

 

Kérjük,  hogy  az  ezzel  kapcsolatos  tudnivalókért  látogasson  el  az  aboutcookies.org webhelyre.

 

Ön  törölni  tudja  a  számítógépén  tárolt  összes  sütit,  és  a  böngészőprogramok többségében  le  tudja  tiltani  a  telepítésüket,  azaz  lehetősége  van  a  böngészőjét  úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a Felhasználó gépére       (böngészőtől       függően       általában       az       eszközök       menüben       a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem  működnek,  (például  a  testreszabott  megoldások  esetében)  a  szolgáltatás  egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

 1. Adatfeldolgozók igénybevétele

 

Az Adatkezelő a fentiekben meghatározott célok érdekében a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

webnode

eeszt betegdokumetács redszer billingo számlázó program